Koordynacją zimowego utrzymania dróg zajmuje się Powiatowy Zarząd Dróg
w Myszkowie z/s w Żarkach.
Baza PZD pełni całodobowy dyżur w związku z czym dzwoniąc pod numery
telefonów: 34 314 89 96 lub 509 557 093 można na bieżąco zasięgać informacji
o stanie dróg i ewentualnych utrudnieniach w ruchu.
Okres obowiązywania: 01.11.2019 r – 31.03.2020 r.