Poniżej zamieszczamy najnowsze uaktualnienie planu zamówień publicznych na rok 2022